Balears Vadevi
Agricultura inverteix en la modernització del sector primari

L’agricultura s’enfronta a un procés de transformació estructural derivat, entre altres factors, de la liberalització progressiva del comerç mundial, l’ampliació europea, la reforma de la política agrícola comuna (PAC), el desenvolupament tecnològic, l’augment de les exigències mediambientals i les noves demandes de qualitat i seguretat alimentària.

Per això, a les Illes Balears són necessàries intervencions estructurals que millorin la competitivitat de les explotacions agràries i empreses de transformació agroalimentària i que permetin assegurar el manteniment d’un teixit socioeconòmic estable, dinàmic i atractiu.

A més, aquestes explotacions han de recórrer a estratègies d’optimització en l’ús dels factors de producció, l’aprofitament de les noves tecnologies i l’orientació cap a productes de qualitat reconeguda —ateses les demandes de la societat—, i tot això des de la perspectiva de la millora mediambiental, la seguretat laboral i el manteniment de les condicions d’higiene i benestar animal. Per assolir aquests objectius no només es fa necessari establir accions formatives teòriques i pràctiques, sinó que també és necessari fer activitats de demostració i donar a conèixer les bones pràctiques que es puguin dur a terme tant dins l’àmbit de les Illes Baleares com fora.

Aquest és un fragment de l’exposició de motius que expliquen el per què d’aquest fons d’ajudes que ara posa la conselleria d’Agricultura a disposició del sector primari. L’objectiu és facilitar la formació dels pagesos, posar al dia un sector que viu moments de profunda transformació, com es pot llegir a l’orde de la conselleria que firma la consellera, Mae de la Concha, com presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba)

El fons està dotat amb 279.857,17 € amb càrrec als pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l’any 2022.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les persones jurídiques, públiques o privades, que organitzin, promocionin, anunciïn i proporcionin les accions d’informació i demostració objecte d’ajuda i n’assumeixin les despeses, segons diu el text de la resolució. I seran destinataris finals de les ajudes els receptors de les accions d’informació i demostració, que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari, alimentari i/o forestal de les Illes Balears.

Sent com és un fons destinat a posar al dia el sector, es subvencionen activitats professionals de demostració, sessions pràctiques per il·lustrar una experiència, un procés d’organització, servei, una tecnologia o l’ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l’explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc. També s’hi inclouen activitats d’informació, que consisteixen en accions adreçades a la difusió d’informació referides als sectors agrari, forestal i agroalimentari.

La convocatòria, que té un termini de presentació de sol·licituts fins el dia 16 d’agost de 2022, incorporació de criteris de valoració amb relació a possibles actuacions dirigides a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les persones sol·licitants, per garantir la participació de les dones.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa