Balears Vadevi
Agricultura destinarà un milió d’euros a les explotacions afectades per la sequera

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les Balears repartirà a través del Fogaiba un milió d’euros en ajudes al sector agrari, destinades a aliment per al bestiar i a garantir la continuïtat de les explotacions ramaderes extensives a Mallorca i Menorca, compensant alguns dels efectes provocats per la sequera. Des d’aquests primers dies de setembre i fins al 29 d’octubre es poden presentar les sol·licituds al registre del Fogaiba.

Unes ajudes que, com ha expressat la consellera, “són fonamentals per a la supervivència de la nostra ramaderia extensiva, que és la més sostenible i la que més cuida el nostre territori i paisatge. De la Concha ha afegit que “eren urgents, perquè a curt termini els pagesos no es podien permetre aquestes grans despeses o no donar de menjar els seus animals, i per això hem actuat amb tota la rapidesa possible”.

El procediment de concessió de les ajudes es farà per concurrència competitiva, i l’import d’aquestes serà del 80% del valor de les factures de compra dels aliments per als animals de l’explotació per a aquelles persones beneficiàries que tinguin subscrita a nom seu una assegurança que cobreixi almenys un 50% de la producció anual mitjana o dels ingressos derivats de la producció i els riscos climàtics estadísticament més freqüents. A les que no la tinguin subscrita, se’ls reduirà el percentatge d’ajuda al 40%.

Imports segons el tipus de bestiar i la zona de l’explotació

Per explotació, l’import màxim d’ajuda es calcularà multiplicant el nombre d’animals subvencionables d’aquesta pels imports establerts per cada animal i depenent de la zona. Així, per exemple, les explotacions de vacú de llet a les zones més afectades rebran 300 euros per vaca i 180 per vedella de reposició; mentre que les de carn en rebran 73 euros per vaca i 43 per vedella de reposició.

A més, els animals d’una explotació que garanteixen la seva continuïtat són les femelles reproductores; per això s’ha establert com a referència el nombre de femelles reproductores de cada explotació. D’altra banda, només serà subvencionable l’adquisició extraordinària d’aliments per part de la persona titular des de la declaració de sequera, l’11 de maig del 2021, fins a la data de sol·licitud, per als animals subvencionables de la seva explotació.

El pressupost per a aquestes ajudes anirà a càrrec dels comptes del Fogaiba d’enguany, i existeix la possibilitat d’ampliar-ne els crèdits assignats a la convocatòria. L’àmbit d’aplicació seran les illes de Mallorca i Menorca. Els/les beneficiàries de les ajudes seran els ramaders/es amb les explotacions registrades i actualitzades, i agricultors/es professionals o amb explotacions prioritàries, que tindran preferència en cas que les sol·licituds superin l’import de l’ajuda.

Llarga manca de pluges amb un fort impacte

Cal recordar que el passat 11 de maig del 2021 es va publicar al BOIB una resolució de la consellera per la qual es reconeixia en l’àmbit agrari de les illes de Mallorca i Menorca la situació de sequera meteorològica, degut al gran dèficit de precipitacions des del mes de setembre del 2020 fins al març del 2021. Aquest dèficit ha afectat molt a diversos sectors agraris dels municipis d’aquestes illes, especialment el de la ramaderia, i suposa una amenaça per a la viabilitat i continuïtat d’explotacions de bestiar oví, caprí, boví i porcí en extensiu, atesa la manca d’aliment.

Segons els Serveis Tècnics del Fogaiba, les pèrdues derivades d’aquest fenomen climàtic advers a Mallorca, depenent de les zones, van del 60 al 80 % en la producció de farratges, del 40 al 90 % en la de cereals, i del 70 al 90 % en la de llegums. Aquest mateix seguiment s’ha fet també a Menorca, i de mitjana s’han registrat pèrdues que, depenent de les zones, van del 60 al 70 % en la producció de farratges, del 70 al 80 % en la de cereals, i del 80 al 90 % en la de llegums.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa