Balears Vadevi
Agricultura mobilitza 10 milions € per ajudar el sector primari balear

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha acordat mobilitzar un conjunt de 10 milions d’euros per al sector primari i agroalimentari de les Balears en ordre de pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra a Ucraïna.

La consellera Mae de la Concha ha explicat aquest divendres els ajuts i les mesures en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, i el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant. Les ajudes i mesures pel sector agrícola, ramader, agroalimentari i pesquer de caire autonòmic es complementen amb les estatals i també europees.

Els 10 milions d’euros corresponen a diferents ajudes, bonificacions i exoneracions de taxes. Es posarà en marxa una línia per valor de 2,5 milions d’euros que es destinarà al sector agrícola i ramader per fer front als increments dels preus dels cereals, els farratges, els pinsos, els fertilitzants i altres insums no energètics, i se subvencionarà fins al 65% del cost del transport.

També hi haurà una línia d’ajudes de mínimis per al sector pesquer per valor d’1,5 milions d’euros. Es posa a disposició de les 330 embarcacions de pesca professional de les Illes Balears.

La consellera De la Concha ha destacat que “després d’uns anys difícils, la conselleria torna a respondre davant els problemes que afecten el sector, i per això amb aquestes mesures intentarem cobrir el màxim possible de persones i d’empreses”. “No deixarem el sector a la seva sort, el mantindrem viu perquè s’ha demostrat que és vital i estratègic, i les ajudes arribaran“, ha remarcat.

Pel que fa a les bonificacions autonòmiques, s’exonera les embarcacions professionals pesqueres de la taxa de subministrament d’aigua i energia elèctrica i de la taxa d’emmagatzematge. Durant la pandèmia per la COVID-19, aquestes dues taxes es varen bonificar al 50%.

També es bonifica en un 50% la taxa portuària, relativa als beneficis de la venda del peix. Aquesta taxa no es va bonificar durant la pandèmia. Aquestes bonificacions seran pel primer semestre de 2022 i suposaran al voltant de 300.000 euros. Finalment també es posen a disposició 6 milions d’euros en crèdits ISBA. Es tracta de préstecs de liquiditat a 60 mesos amb un any de carència, amb una bonificació del 100% del tipus d’interès, el cost de l’aval, les despeses d’estudi i d’obertura.

Més de 4 milions d’euros d’ajudes estatals

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha posat en marxa també diverses mesures dirigides al sector. Les Balears disposaran de devers 4 milions d’euros, en forma d’ajudes directes, per compensar l’escalada de preus, sobretot els dels cereals, fertilitzants, pinsos i carburants. Es tracta de la mobilització de 193 milions d’euros en ajudes al sector agrari i ramader, 169 milions d’euros per al sector lleter i 68 més per al pesquer.

El de la llet és un dels sectors més afectats per aquesta crisi tant pel que a fa l’increment de costos de l’electricitat i del combustible, com a la importació de pinsos d’alimentació animal. Dels 169 milions d’euros, 124 milions fan referència al sector productor de llet de vaca i s’establiran tres trams: 210 euros per vaca fins a un màxim de 40 animals per beneficiari, 245 euros per animal d’una explotació entre 41 i 180, i 80 euros en el cas de més de 180 vaques; 32,3 milions d’euros es destinaran a productors de llet d’ovella i rebran 15 euros per animal, o 12,7 milions d’euros per als de llet de cabra amb 10 euros per animal.

A les Balears, hi ha 130 explotacions de boví de llet, i 14 d’oví i caprí de llet. Així, per exemple, una explotació amb 60 vaques percebrà 12.170 euros, i una amb 47 vaques, 9.400 euros. Aquesta ajuda estarà pagada el mes d’agost. El director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, ha detallat que «aquestes ajudes suposaran un afegit de liquiditat per aguantar l’any».

Agricultors, ramaders i pescadors es beneficiaran també de la rebaixa de 20 cèntims per litre de carburant. En el cas d’agricultors i ramaders suposarà una reducció de costos estimada de 78 milions d’euros i de 16 milions d’euros en el cas dels pescadors. El sector de la pesca, a més, no haurà de pagar la taxa portuària, en els ports de l’Estat, per a la pesca fresca, i disposarà d’una altra mesura puntual com que s’ajorna el pagament de les quotes a la seguretat social durant un període de 3 mesos. Segons el director de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, «la resposta del Ministeri ha estat eficaç i ràpida, i la del Govern, complementa en tot el necessari de manera equilibrada i justa».

Altres mesures complementàries europees

La Comissió Europea ha autoritzat la norma que permet utilitzar les superfícies en guaret per destinar-les a cereals i oleaginoses, sense que tinguin penalització a l’hora de cobrar les ajudes de la Política Agrícola Comuna (PAC). Això suposarà que a Espanya es puguin posar en producció fins a 600.000 hectàrees. A les Balears, hi ha en guaret 4.569 hectàrees, 220 de les quals en regadiu i, per tant, es podran dedicar a cultius proteics; i la resta són terrenys de secà que es dedicaran a la pastura.

Les Cooperatives agràries, responen

Cooperatives Agro-Alimentàries Illes Balears han reaccionat davant aquestes mesures anunciades per Conselleria. Demanen agilitat en les mesures perquè insisteixen que aquesta situació d’incertesa econòmica els està afectant molt greument i ha pertorbat els fluxos comercials de les cadenes de subministrament.

En aquest sentit, la seva presidenta, Jerònima Bonafé, compartia que “segons les dades que tenim en Cooperatives, aquest augment ha provocat un increment de preus excepcional, importants i inesperats en el sector agroalimentari. En els inputs s’ha multiplicat el preu per 3,5 els fertilitzants han pujat entre un 200% i un 248%, les matèries primeres. Els cereals blat de moro i colza han augmentat entre un 65% i un 108% els productes bàsics”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa