Balears Vadevi
S’obren subvencions per implantar i millorar sectors productius de Balears

Aquest dilluns 24 de gener s’han obert les sol·licituds per poder optar a les ajudes que obre el govern per impulsar la implantació, el creixement i la millora dels sectors productius de les Illes Balears. L’import d’aquestes subvencions és de 4,7 milions d’euros.

Els ajuts, gestionats per la Direcció General de Política Industrial, s’articulen en dues convocatòries i el termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir del 24 de gener de 2022:

  • Ajuts destinats a donar suport a grans actuacions d’inversió (1.000.000 €).
  • Ajuts destinats a donar suport a la modernització i la digitalització (3.700.000 €).

La primera línia, dotada amb un import d’1.000.000 €, s’articularà com a subvenció amb una intensitat d’ajut del 50 %, amb un import màxim de 200.000 € per sol·licitud, que correspon al màxim estímul públic d’acord amb el reglament de la Unió Europea.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les pimes incloses dins la secció C (indústries manufactureres) de la classificació d’activitats econòmiques CNAE 2009 i les empreses d’edició de videojocs CNAE 5821. Les propostes d’inversió han d’incloure el manteniment de la plantilla actual i la creació neta de llocs de treball, així com una inversió mínima de 100.000 € i 25.000 €, respectivament. Valorarà les sol·licituds una comissió avaluadora seguint el mètode de concurs i no per ordre d’entrada. El període subvencionable d’aquest ajut serà el comprès entre l’11 de novembre de 2021 i el 10 de novembre de 2022.

La segona línia, dotada amb un import de 3.700.000 €, s’instrumenta en forma de subvenció al 50 % d’acord amb els programes següents:

  • Programa I. Disseny i innovació: preveu com a actuacions subvencionables el cost de contractació extern de projectes de disseny i innovació industrial (consultoria, centres tecnològics, universitats…) encaminats a adquirir nous coneixements per desenvolupar nous productes, processos, serveis i/o prototipus. Inversió superior a 2.000 €, import màxim 10.000 €.
  • Programa II. Producció: programa destinat a la millora competitiva a través de la millora tecnològica. Inversió superior a 5.000 €, import màxim 20.000 €.
  • Programa III. Digitalització: programa destinat a la millora competitiva en relació amb els avantatges de la indústria 4.0 i la digitalització. Inversió superior a 5.000 €, import màxim 20.000 €.

Aquestes sol·licituds es resoldran per estricte ordre d’entrada. El període subvencionable d’aquest ajut serà el comprès entre l’11 de novembre de 2021 i el 24 de setembre de 2022.

El director general de Política Industrial, Antoni Morro, ha destacat que «el Govern de les Illes Balears és conscient d’aquests reptes provocats per la pandèmia i les lliçons apreses; per aquest motiu, ha decidit adoptar aquest conjunt de programes destinats a la millora del nostre model productiu per avançar cap a un model més resilient, sostenible i cohesionat, perquè afavoreixen l’expansió, el desenvolupament, la modernització i la competitivitat de l’activitat industrial».

Morro, a més, ha apuntat que «l’anhelada diversificació no sorgirà de forma espontània pel simple fet de dir-ho moltes vegades. Cal impulsar polítiques actives com la d’avui, orientades cap a la millora i el creixement plausible de la resta de sectors, coherents amb el nostre territori, on la circularitat juntament amb les pimes en siguin els principals protagonistes». 

Cal assenyalar que aquestes subvencions es troben incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de dia 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març) i prorrogat per l’Acord del Consell de Govern de dia 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 11, de 26 de gener).

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa