Balears Vadevi
Ecològics, alerta amb la xylella!
xxx
Sembla que els indicis que s’han trobat a simple vista fan temer l’extensio de la xylella a la vinya

!--akiadsense-->

El departament de Sanitat Vegetal de la conselleria d’Agricultura està fent un mostreig a les vinyes per veure el grau d’infestació del bacteri de la xylella. A hores d’ara el procés està en marxa i a l’espera de resultats però la preocupació no s’amaga.

Es tem que la plaga s’hagi escampat afavorida per una mala gestió de la coberta vegetal que es fa a algunes de les explotacions d’agricultura ecològica i biodinàmica. Segons ha pogut saber Balears Vadeví, la conselleria pensa que el bacteri s’ha pogut fer fort en aquelles vinyes on aquesta coberta vegetal, tan recomanada per mantenir el sol en bones condicions, no ha estat segada durant la primavera. Una vinya que tengui a prop ametllerars afectats per la xylella, i n’hi ha per tot, és especialment procliu a allotjar el vector de la xylella, si no se sega la coberta vegetal entre el mes de març i el de juny.

xxx
Es recomana segar la coberta vegetal a la primavera per evitar l’infestació

!--akiadsense-->

A la vista del que s’ha pogut trobar, els tècnics de la conselleria que han recollit les mostres aquests darrers dies creuen que es confirmaran nous positius en xylella, aquesta vegada en vinya. Afirmen que la simptomatologia és clara i les mostres indiquen que hi ha indicis suficients per afirmar que la plaga s’extén també al vinyet, en aquestes explotacions. D’aquí a un dies en sabrem el resultat …

Un decret d’obligat compliment

El Govern ha aprovat el decret que estableix les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga que afecta 21 espècies hoste diferents i per prevenir-la.

El decret unifica les diferents resolucions de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca publicades per fer front al bacteri des de l’inici del primer positiu (octubre de 2016), així com també adapta la normativa de la Comunitat Autònoma al nou marc legal comunitari.

Actualment hi ha més de 900 plantes afectades per Xylella fastidiosa, amb un total de 21 espècies hoste diferents, com la vinya, l’olivera, l’ullastre i la figuera, entre d’altres. De moment, no s’ha detectat cap positiu a Formentera.

Atès que els nivells de població i difusió de la plaga mostren un ritme creixent, s’estableixen noves mesures que de manera homogènia evitin que el bacteri es propagui per tot l’àmbit de les Illes Balears. Les més destacables són:

Es preveu la redacció d’un nou Pla d’Acció Interinsular com a instrument únic a les Illes Balears per definir les estratègies de prevenció, lluita i control de la xilel·la.

Es regulen les inspeccions oficials per detectar la presència de la xilel·la en els vegetals: qui, com, quan i on s’han de realitzar les inspeccions, així com els mètodes analítics per determinar la presència o l’absència del bacteri a les mostres vegetals recollides.

Es regula la plantació de certes plantes hoste (ametler, vinya, olivera i vegetals ornamentals) de xilel·la a les Illes Balears, i es prohibeixen determinades varietats molt sensibles al bacteri.

xxx

!--akiadsense-->

Les fulles de la parra mostren la presència del la plaga

!--akiadsense-->

Es prohibeix traslladar fora de les Illes Balears els vegetals especificats. Fins ara, ja estava prohibit traslladar des del territori d’Eivissa cap a la resta de les Balears aquests vegetals. A Eivissa és on s’ha detectat la subespècie pauca, que demostra una patogenicitat molt elevada a l’olivera i a l’ullastre. Com a novetat, el decret prohibeix també traslladar plantes hoste per a plantació, detectades a les Illes Balears, sensibles a les subespècies multiplex i fastidiosa, des de les illes de Mallorca i de Menorca cap a l’illa d’Eivissa. Aquestes prohibicions responen a la necessitat d’evitar la propagació del bacteri cap a la resta de l’Estat i evitar noves introduccions de perfils genètics diferents dels existents a les illes.

Es defineixen les mesures fitosanitàries de contenció del bacteri: tractaments fitosanitaris contra el vector als vegetals infectats i eliminació immediata. En certs casos, es podran mantenir plantes infectades amb finalitats científiques.

També es regula la introducció de material vegetal provinent de fora de les Illes Balears, i s’estableixen els requisits mínims legals de què ha de disposar aquest material vegetal per evitar noves introduccions del bacteri a les illes.

S’estableixen els controls que faran els diferents organismes oficials per vigilar la circulació de vegetals entre illes, i entre la resta de l’Estat i les illes, als ports i aeroports del territori de les Balears.

A part d’afectar la vinya, també ocasiona diverses malalties amb efectes molt greus a un rang ampli d’espècies d’interès agrícola, entre les quals destaquen les més importants del sector agrari de les Illes Balears com els cítrics, l’olivera, els fruiters de pinyol, l’ametler i nombroses espècies ornamentals.

!--akiadsense-->

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa