Balears Vadevi
Aprovat el nou pla per la pesca artesanal en aigües interiors de Pitiüses

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat el Projecte de decret pel qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca professional artesanal a les aigües interiors de les illes Pitiüses.

Es tracta d’una norma específica per a Eivissa i Formentera que té per objectiu el manteniment de l’activitat pesquera, el nombre d’embarcacions, la producció i els llocs de treball de la flota artesanal, formada actualment per 77 embarcacions, compaginant-ho amb reducció de l’esforç pesquer. És a dir, cerca garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la pesca professional d’arts menors.

El model d’explotació pesquera de les Pitiüses és marcadament estacional, amb una activitat intensa durant els mesos d’estiu i una activitat reduïda durant la resta de l’any. L’activitat pesquera està lligada a la capacitat dels mercats locals i a l’activitat turística dels mesos de primavera i estiu. A més, les confraries de pescadors d’Eivissa, i posteriorment Formentera, han estat capdavanteres al Mediterrani espanyol a diferenciar les captures amb un sistema d’etiquetatge amb brides individuals que en garanteixen l’origen i la proximitat.

D’aquesta manera, el Pla aprovat estableix un descans setmanal específic per a les Pitiüses. Entre el 15 d’abril i el 15 de setembre no hi haurà descans setmanal obligatori durant el qual els arts i ormejos hauran de romandre a terra. En compensació, entre el 16 de setembre i el 14 d’abril, a excepció dels arts de parada, s’estableix un període de descans obligatori de 41 hores consecutives com a mínim, durant el qual tots els arts i ormejos hauran de romandre a terra o, en el cas d’embarcacions que romanguin al port al seu punt d’amarrament habitual, estibades a coberta.

El nombre màxim de dies que les embarcacions censades podran sortir a pescar al llarg de l’any mai no podrà superar els 210 dies totals quan, fins ara, podia arribar a ser de 335 dies. Aquest esforç es controlarà mitjançant el sistema de localització i seguiment d’embarcacions pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB), més conegut com caixes verdes, que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va instal·lar a final del 2021 a les embarcacions.

En relació amb l’esforç pesquer, el període general autoritzat per exercir la pesca artesanal i el marisqueig des de l’embarcació serà de 16 hores per dia a la mar, i els arts i ormejos no podran romandre calats més del període establert, llevat dels arts de parada i els tremalls i les nanses destinades a la captura de la llagosta i les nanses per al pop. Es tracta, per tant, de pescar al dia i de no augmentar l’esforç pesquer.

En el cas dels tremalls i les nanses destinades a la captura de la llagosta, tindran un període màxim d’estada a la mar de 24 hores continuades i, passat aquest temps, hauran de ser aixecades del punt de calament; les nanses per al pop tindran un període màxim d’estada a la mar de 48 hores, i en el cas dels arts d’emmallament per a la captura de molls, un període màxim de 4 hores continuades, a la posta i sortida del sol, respectivament. Finalment, la veda per al pop tindrà una durada de 90 dies a les illes Pitiüses.

El decret incorpora també la possibilitat de compaginar, en aigües interiors, l’ús dels tremalls i nanses per a la llagosta, amb altres tipus de tremalls, i s’autoritza l’ús d’ormejos tradicionals, com la solta d’orenols o la moruna de calamar, no prevists en el Decret 17/2003, de 21 de febrer, que regula la pesca d’arts menors a les Illes Balears. La norma aprovada serà aplicable també a les reserves marines d’Eivissa i Formentera, llevat que la normativa específica d’aquestes sigui més restrictiva.

Es crea la Comissió de Seguiment del Pla de Gestió, òrgan de cogestió en què el sector participarà en la presa de decisions, amb representants de les administracions afectades, del sector pesquer i de les institucions científiques i entitats conservacionistes.

El pla de gestió tindrà una vigència inicial de sis anys, que es podrà prorrogar per períodes de dos anys. Entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Finalment, el decret aprovat inclou les modificacions del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitat subaquàtiques.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa