Balears Vadevi
Els xibius arran de mar enfronten ecologistes i Costes

El Grup Balear d’Ornitologia I Defensa de la Naturalesa –GOB- ha denunciat a través d’un escrit dirigit a la Demarcació de Costes que s’actuï davant l’ocupació de dos restaurants del Coll de la Rabassa que no disposen de cap títol administratiu, el Bungalow i el Peñón, situats a pocs metres l’un de l’altre.

Malgrat ser una queixa reincident, l’entitat hauria rebut ara resposta de Costes on se’ls confirma que “efectivament, aquests dos restaurants no tenen el permís per ocupar i fer-ne l’explotació comercial”. En concret respecte a El Bungalow, i així ho comparteix el GOB en un comunicat, s’informa que “hi ha pendent de resolució una sol·licitud de legalització del restaurant i la terrassa presentada al gener de l’any 2021. És a dir, que no disposa de la prèvia concessió i així porta més de 40 anys”.

Per la seva banda, i en relació al restaurant El Peñon es confirma que “tampoc disposa de cap concessió i que fins hi tot hi ha una Ordre Ministerial de l’any 2010 de denegació de concessió d’una altra sol·licitud de legalització”.

Restaurant El Bungalow

Fa uns anys es va presentar denúncia sobre l’existència devora la platja de Ciutat Jardí dins zona de domini públic marítim terrestre del restaurant El Bungalow, en considerar que no disposava de la preceptiva concessió administrativa, tan pel que fa a la seva construcció com a l’explotació de l’activitat de restauració.

Passats aquests anys, continua l’explotació i ocupació del restaurant sense que la Demarcació de Costes, aparentment, hagi pres cap acció dirigida a  la recuperació de la possessió del DPMT usurpat i el restabliment de la zona afectada al seu estat originari. Paradoxalment, en canvi, s’hauria tramitat una sol·licitud de concessió administrativa pel restaurant, que va sortir a informació pública al BOE de 7 de juliol de 2021, tot i què la Llei de Costes no permet aquestes sol·licituds per a usos de restaurants al DPMT i menys encara si es tracta d’ocupacions il·legals.

Restaurant El Peñon

A uns dos-cents metres de distancia, s’hi troba “un altre restaurant il·legal“, El Peñon. Aquesta ocupació provinent d’una concessió de 1960 va caducar administrativament l’any 1999 per haver-se comés infraccions greus consistents en ocupar 328 m2 més dels inicialment autoritzats, els quals tan sols eren de 131 m2.

Mitjançant sentència de l’Audiència Nacional de l’any 2003 se donà validesa a la caducitat de la concessió i per tant, se va extingir el dret a la ocupació del domini públic marítim terrestre, el que implica obligatòriament la retirada de tota l’ocupació existent, doncs segons ordena l’article 8 de la Llei de Costas no hi pot haver més usos i aprofitaments que els adquirits d’acord amb la llei.

Al visor d’instal·lacions de temporada de la Conselleria de Medi Ambient i Territori també apareixen denegades les sol·licituds per a taules, cadires i para-sols números 1868 CT, 2172 CT i 2341 CT.

“Donades aquestes circumstàncies, diu el GOB, no s’entén com encara tenen lloc aquestes dues ocupacions i activitats no autoritzades ni amb possibilitat d’esser autoritzades al Coll d’en Rabassa, ja que aquests tipus de construccions i d’usos sobre el DPMT no estan permesos en la legislació de costes per incomplir clarament l’article 32.1 de la Llei de Costes, el qual determina que únicament se podrà permetre la ocupació per a aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació“.

Que passa a les costes de les Illes Balears?

La pregunta a fer, exposa el GOB, és què passa a les Costes de les Illes Balears on durant desenes d’anys, denuncien, “molts de restaurants i quioscs ocupen el domini públic marítim terrestre sense cap títol administratiu, o fins hi tot amb sol·licituds denegades, i continuen explotant-se amb tota normalitat sense que l’administració responsable prengui les mesures pertinents per al restabliment de la legalitat”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa