Balears Vadevi
La fertilitat de la terra, determinant per la quantitat i qualitat del raïm

El coneixement sobre el comportament de la terra és determinant per extreure el millor rendiment dels cultius, també de la vinya. Saber-ne tot del terrer permet millorar el maneig de i la producció. Amb aquesta premisa la conselleria d’Agricultura i la Universitat de les Illes Balears estan darrera un estudi sobre el terreny de les característiques de la terra de més de dues-centes vinyes de Mallorca. Aquest treball correspon, concretament, a una investigació de la tesi doctoral d’Alejandro Durán Román que s’esta realitzant amb el suport de l’IRFAP. El director de la tesi és el biòleg Jaume Vadell. Es preten veure el grau de fertilitat per millorar-ne la gestió a través de l’estudi l’activitat biològica del sòls.

Fins ara s’ha près 190 mostres:  Els blaus corresponen a agricultura convencional, els verds a agricultura ecològica i els grocs i vermells son mostres que encara no s’ha passat la informació/Cedida

La col·laboració entre el món el vi i la UIB i la conselleria vé d’enfora. Fa més de trenta anys que distints departaments de la Universitat de les Illes Balears i els cellers de Mallorca treballen en la millora del cultiu de la vinya i en la recuperació de les varietats pròpies. Aquest estudi, per tant, ve a afegir-se a aquesta tradició de col·laboració, és una passa més.

Saberem de la seva existència a través d’una comunicació d’un celler petit que troba en aquest treball una possibilitat d’aconseguir un coneixement sobre la seva vinya que d’altra manera difícilment obtindria. Joan Gutiérrez, de Dunord Vitícola, ho ha expresat amb aquestes paraules: “Ens han mirat la respiració del nostre sòl (producció de CO2, per part de la biota edàfica, per tal de quantificar-la ), i també l’activitat enzimàtica (ureasa, glucosidasa, fosfatasa, entre d’altres enzims), que el que permet és l’alliberament de els diferents minerals i que aquests quedin lliures i puguin ser assimilats per els nostres ceps. És una sort poder participar en aquests estudis ja que no están a l’abast de molts i sobretot dels més petits, per això també ens agradaria agrair el contacte al nostre gran amic Pep Rodríguez l’amo de @soca_rel_vinyovol que és un dels majors coneixedors de la viticultura i el sòl de Mallorca”.

El director de la tesi, Jaume Vadell, ens ha donat els detalls de la recerca.

El vinyòvols podran millorar la gestió de la vinya a partir de les dades d’aquest estudi/Dunord Vitícola

Com i per què es fixa l’objectiu d’aquest estudi de terres en mesurar la fertilitat de la terra? Que preteneu demostrar?

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar, dins la varietat de sòls on es cultiva vinya a Mallorca, les diferències quant a la vida microbiana del sòl. Per això estudiam una sèrie de paràmetres indicadors de l’activitat biològica (mesura d’activitats enzimàtiques pròpies dels microorganismes que viuen en el sòl) i la diversitat de microorganismes.

Amb quins elements / paràmetres vos fixau?

De tots els llocs on es recullen mostres de terra s’elabora una fitxa amb informació referent a les característiques del cultiu com el peu, la varietat i l’edat. De la mateixa manera registram informació de la gestió. De la terra es realitzen unes anàlisis fisicoquímiques típiques. A aquesta informació s’afegeixen els paràmetres de caràcter biològic com són les activitats enzimàtiques o la diversitat de microorganismes, les quals constitueixen la part nova o menys estudiada d’aquestes terres.

La presa de mostres de terra és la primera passa de l’estudi, sobre el terreny/Cedida

El mostreig cóm es fa?  I on? Per que vos heu fixat en les finques dedicades a la viticultura?

Les mostres de terra es recullen a vinyes de tota la illa, incloent cellers de les dues DO i Vi de la Terra de Mallorca. S’han recollit al voltant de 190 mostres de diferents vinyes de tota la illa.

L’estudi s’ha centrat en terres on es cultiva la vinya per l’interès d’aquest cultiu  a Mallorca. A partir d’aquest estudi es preten poder establir relacions i paràmetres indicadors de caràcter biològic relacionats amb les tipologies de terres i la gestió agrària.

Per quan teniu previst tenir llesta una primera aproximació a les conclusions i què n’esperau de l’estudi?

Aquest treball es completarà durant l’any 2023, en torn a l’estiu.

A partir d’aquest estudi disposarem d’informació que ens permeti valorar l’estat de la fertilitat de les terres on es cultiva vinya amb especial referència als paràmetres biològics que determinen el cicle de molts d’elements minerals necessaris pel creixement de les plantes.

L’estudi ajudarà a millorar el maneig de la terra/Dunord Vitícola

Que pensau que aportarà aquesta informació al viticultor? Com esperau que pugui millorar  el maneig de la terra? I com s’hauria de tenir en compte la composició del sòl?

Conèixer la fertilitat de la terra és el primer requisit per a poder ajustar el maneig en general i l’aplicació d’adobs per a disposar te terres fèrtils.

Com influiria aquesta nova manera de treballar la vinya en la producció de raïm i en l’elaboració del vi?

La qualitat i la quantitat del raïm depèn, entre altres variables, de les característiques de les terres. Moltes vegades donam molta importància a aspectes molt concrets en la gestió dels ceps o dels raïms donant per fet que la nutrició mineral de les plantes és l’adequada. Assegurar la fertilitat de la terra constitueix una primera passa, controlable pels viticultors, per a disposar de plantes sanes i un desenvolupament vegetatiu adequat a les necessitats de cada varietat de raïm. Els condicionants climàtics, juntament amb el maneig del rec i les feines que es facin sobre la planta i el fruit seran els altres factors que determinaran les característiques finals del raïm.

Al laboratori es fan les analítiques que donen els resultats que, una vegada valorats, permetran extreure les conclusions/Cedida

Quan es fa referència a la fertilitat de les terres, els paràmetres fisicoquímics que habitualment es determinen en les analítiques típiques, constitueixen la base de la valoració. Actualment, es dona molta importància al paper que hi juga la vida microbiana en la fertilitat de les terres, assegurant un bon estat fisiològic de les plantes.

En aquest estudi volem conèixer quina relació hi ha entre la vida microbiana, la fertilitat físicoquímica de les terres i les pràctiques de maneig. A partir del conjunt d’aquesta informació es podran proposar pràctiques de gestió i mecanismes per a assolir un nivell de fertilitat òptim de les terres.

Paral·lelament, un altre interès d’aquest estudi és que constitueix una caracterització bàsica de les diferents tipologies de terra on es cultiva vinya a Mallorca, essent d’utilitat en la definició dels terroirs.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa