Balears Vadevi
Acord per incrementar progressivament el preu de la llet de Menorca

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el Consell de Menorca i els representants del sector lacti de l’illa han signat, aquesta setmana l’acord intersectorial i interinstitucional per a la posada en marxa i desenvolupament del pla de suport per a la viabilitat, modernització, promoció i comercialització del sector lacti de Menorca (PROVILAC).

L’acord estableix 16 accions per a l’any 2022 que tenen per objectiu fer front a la crisi de rendibilitat que pateixen els ramaders de llet de Menorca. L’acord ha estat signat per part de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, la secretària general d’Unió de Pagesos de Menorca, Margarita Llambías, la presidenta de FAGME, Catalina Pons, el president d’AGRAME, Lluís Nadal, el de l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca, Pere Pons, el secretari de l’Associació Frisona Balear, José R. De Olives i el president de la DOP Formatge Mahón-Menorca, Joan Bosco Triay.

Entre els objectius del pla hi ha elevar la renda ramadera al sector del vacum de llet a partir del just equilibri entre el preu que reben per la llet i els costos de producció que suporten les explotacions, i avançar en la compensació dels sobrecosts de la insularitat.

En aquest sentit, l’acord signat entre les parts inclou el compromís de millora del preu base de la llet a l’any 2022, i la progressivitat dels preus per part dels operadors per als anys 2022, 2023 i 2024. Pel que fa als sobrecosts de la insularitat que pateixen les explotacions ramaderes i les indústries làcties, la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació habilitarà una línia d’ajuda per pal·liar-los. Serà una línia d’ajuda única, que comptarà també amb aportació del Consell de Menorca.

Així, la conselleria aportarà 0,026 euros/litre en concepte de sobrecostos o de despeses corrents a les explotacions ramaderes de llet; i el Consell de Menorca, 0,02 euros/litre. La fórmula serà la de subvencions directes a les explotacions ramaderes i la previsió és que la convocatòria de l’ajuda surti el pròxim mes de febrer. A més, durant la negociació de l’acord, s’ha tingut constància dels compromisos que han anat assumint les indústries per apujar almanco dos cèntims el preu que paguen als ramaders.

Segons De la Concha, «tenim un sector imprescindible per a tots com a comunitat, imprescindible per mantenir la Reserva de la Biosfera, per a l’equilibri biològic, que és un nitxo per als joves, que té molt a veure amb la investigació i la innovació, i que està moribund». Ha afegit que «és un pas important perquè tothom ha deixat de banda les diferències per cercar un futur al sector lacti». Agricultura invertirà un milió d’euros en aquesta línia d’ajudes i el Consell de Menorca, 800.000 euros, però es preveuen també altres accions. La consellera ha posat en valor la tasca de mediació i de facilitació que ha fet la conselleria durant mesos per arribar a aquest acord. «És un dia de celebració i per reflexionar, la llet té un valor que s’ha de pagar entre tots al llarg de tota la cadena, i junts anam molt enfora», ha explicat.

La conselleria d’Agricultura i el Consell de Menorca formaran part com a observadors de la Mesa de concertació i seguiment permanent dels contractes lactis, que es crearà el gener de 2022 per tal de millorar la transparència i equitat en el funcionament de la cadena de valor. La Mesa estarà formada per les tres organitzacions professionals agràries (AGRAME, Fagme i Unió de Pagesos de Menorca) i l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca. Agricultura, a més, crearà una mesa sectorial del sector lacti i posarà en marxa els mecanismes necessaris per a l’aplicació i control en el compliment de la Llei de Transparència i Funcionament de la Cadena Alimentària, que té per objectiu enfortir la transparència del conjunt de la cadena i que penalitza les pràctiques deslleials dels distints operadors, i estableix l’obligació que els contractes estableixin preus que cobreixin els costos de producció.

Una altra de les accions de l’acord són les línies d’ajudes específiques dirigides al sector ramader, de les què també es beneficia el sector del boví de llet. Contempla, entre d’altres: la de recria de vedelles, dotada amb 140.000 euros; la de suport al foment de la raça frisona, amb 40.000 euros a l’any; al programa de millora genètica, amb 180.000 euros; o el contracte de control lleter, amb més de 100.000 euros. També es posarà en marxa, a través de SEMILLA -ens depenent de la conselleria d’Agricultura- i en coordinació amb el Centre de Capacitació i Formació Agrària i Ramadera del Consell de Menorca, un programa de suport i assessorament tècnic especial a les explotacions de vacum de llet.

A més a més, Agricultura desenvoluparà el 2022 i el 2023 un pla d’investigació i desenvolupament en alimentació animal i maneig de les explotacions, i incrementarà la part que atorga a les primes de les assegurances ramaderes i -molt especialment- les de sequera de pastures. Per la seva banda, el Consell de Menorca continuarà incrementant el contracte agrari Reserva de la Biosfera fins a 900.000 euros anuals.

Millora de la comercialització

El pla també aborda el volum de producció i la comercialització del formatge de la DOP Mahón-Menorca, del qual s’elaboren cada any unes 2.500 tones, xifra que els darrers anys s’ha mantingut. Per això, es preveuen 200.000 euros per a l’any 2022 destinats a un pla d’impuls de la comercialització del formatge amb segell de qualitat, que desenvoluparan la conselleria d’Agricultura, el consell de Menorca i la DOP Mahón Menorca.

L’objectiu és cercar nous mercats i canals de comercialització, i es començarà a executar l’abril de 2022. També s’augmentarà fins als 100.000 el conveni entre el Consell de Menorca i el Consell Regulador de la DOP Mahón-Menorca per a la comercialització i promoció del formatge. Agricultura també continuarà amb el suport econòmic a aquesta marca de qualitat a través de la línia de promoció i la línia de control específica, que sumen 180.000 euros entre ambdues.

El pla signat amb el sector lacti de Menorca també preveu accions per donar cobertura als sobrecosts pel transport i altres derivats de la insularitat, i accions per a la inversió de la indústria agroalimentària del sector lacti en la millora de competitivitat, modernització, eficiència i nous productes. Es tracta, per exemple, de projectes estratègics com Menorlac (pendent de la publicació del PERTE Agroalimentari), de la línia d’ajudes de projectes pilot de la conselleria d’Agricultura o de les ajudes al teixit empresarial que el Consell de Menorca incrementarà en 200.000 euros i que inclouran també una partida de 100.000 euros en nous processos productius.

El sector lleter en xifres

La cadena de valor del sector lleter està formada per 130 explotacions lleteres i mixtes, que produeixen 49.300 tones de llet en total per un valor aproximat de 24 milions d’euros.

Del total de llet, 35.400 tones s’entreguen a la indústria, i la resta es processa a les explotacions per fer formatge artesà, per fer formatge que s’entrega després als maduradors o per fer quallada. També s’han de sumar dues indústries processadores de llet, 9 formatgeries industrials, 40 formatgeries artesanals i 34 maduradors que fan 3.141 tones de formatge i 2.500 tones de formatge emparat en la DOP Mahón Menorca anualment. El valor de comercialització del formatge de la DOP arriba als 16,5 milions d’euros per any. El conjunt del sector lacti genera una riquesa aproximada de 50 milions d’euros a l’illa i dona feina directa a 600 persones en les diferents baules de la cadena alimentària.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa