Balears Vadevi
Més d’un milió d’euros per fomentar el desenvolupament rural d’Eivissa

El Departament de Medi Rural i Marí del Consell Insular d’Eivissa ha publicat en el BOIB l’extracte de les ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa per a l’any 2022-2023 dotades d’1.130.000 euros dividides en 11 línies d’ajuda, que detallem a continuació.

Ajuda a l’agricultura ecològica: l’objectiu d’aquesta línia és fomentar la reconversió de la ramaderia i l’agricultura tradicional en ecològica i facilitar als productors la compra de matèries primeres com llavors i adobs, per dur a terme aquesta actuació. La quantitat màxima assignada d’aquesta línia d’ajuda és de 24.000 euros, amb un import màxim de 2.000 euros per explotació.

Ajudes a la cooperatives agràries: destinades al foment i al desenvolupament de les cooperatives agràries que realitzin actuacions de foment de la producció i/o comercialització agrària. La quantitat màxima d’aquesta línia és de 430.000 euros (180.000 euros més que la convocatòria anterior), amb un màxim d’ajuda de 70.000 euros per cooperativa agrària.

Ajudes per a les entitats agràries amb programes fitosanitaris: l’objectiu d’aquesta ajuda és el foment de l’associacionisme agrari amb finalitats agroambientals, concretament de col·laboració amb l’administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. La quantitat màxima que es destina a aquesta línia és de 97.000 euros amb una quantitat màxima de 20.000 euros per entitat agrària.

Cooperatives i conservació de varietats locals tradicionals

Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal: destinada a fomentar l’adquisició de llavors per sembrar espècies farratgeres tradicionals per al seu aprofitament per part del bestiar, i subvenció per adquirir llavor certificada per millorar la producció de cereal a l’àmbit d’Eivissa mitjançant les cooperatives agrícoles, amb un import màxim de 40.000 euros. La quantitat màxima subvencionada per agricultor serà de 3.000 euros.

Ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola: destinades a fomentar la tècnica de l’encoixament amb material biodegradable en cultius agrícoles. La quantitat màxima d’aquesta línia de subvenció és de 12.000 euros i la quantitat màxima subvencionable serà del 75% del cost de l’adquisició de materials biodegradables per a l’encoixinament.

Ajudes per a la pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atacs de cans, dotada d’una quantitat màxima de 3.000 euros amb una ajuda de 75 euros per cada animal mort i reposat.

Ajudes per a la conservació de variats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, per tal de protegir les varietats locals tradicionals de cereals de l’illa d’Eivissa en risc d’erosió genètica i replantar arbres fruiters de secà tradicionals (ametllers, garrovers i/o oliveres). Per aquesta ajuda es destina una quantitat màxima de 50.000 euros (20.000 euros més que la convocatòria anterior), amb una ajuda màxima de 3.000 euros per explotació agrària.

Suport a noves incorporacions i entitats associatives agràries

Ajudes a les entitats associatives agràries, relacionades amb el desenvolupament i el foment del sector agrari, ramader i/o pesquer, amb una quantitat màxima de 83.000 euros i un màxim de 14.000 euros per beneficiari.

Ajudes a les finques col·laboradores, per tal de subvencionar la realització d’experiències i camp d’assajos que permetin comprovar i demostrar sobre el terreny, amb criteris de racionalitat tècnica, econòmica i mediambiental, innovacions directament relacionades amb l’agricultura i la ramaderia que les explotacions tinguin dificultats per incorporar-les de forma autònoma. La quantitat màxima d’aquesta subvenció és de 6.000 euros amb un import màxim de 3.000 euros en ajuda concedida.

Ajudes per a noves incorporacions a les cooperatives agràries, l’objectiu de les quals són mantenir aquesta xarxa de societats que són primordials per al manteniment del teixit agrícola insular, amb una quantitat màxima de 25.000 euros (fins a 5.000 euros per agricultor que s’incorpori).

Ajudes als ajuntaments per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, dotada d’una quantitat màxima de 400.000 euros amb un subvenció de fins a 120.000 euros per consistori.

El director insular de Medi Rural i Marí, Joan Marí, ha explicat que tota la informació i els annexos per accedir a aquestes ajudes es troben a la pàgina web del Consell d’Eivissa, i que “com és costum, el personal del departament està a disposició d’aquelles persones que puguin necessitar ajuda per tal d’accedir a unes línies de subvenció molt necessàries per continuar amb l’empenta que en la present legislatura el Consell d’Eivissa està fent en la recuperació del nostre sector primari i del paisatge del camp illenc”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa